Wij zoeken enthousiaste, dynamische en ondernemende collega's!

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Pro Facto en Bout Advocaten hebben hun krachten gebundeld en bieden een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Alle juridische en bestuurskundige expertise via één loket (aan de Ossenmarkt). Lees meer...

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland
Wie betaalt voor de drugsdumpingen op particuliere grond?

Wie betaalt voor de drugsdumpingen op particuliere grond?

Afgelopen jaren is het aantal drugsdumpingen in Nederland sterk toegenomen. Soms vinden deze dumpingen plaats op het terrein van particuliere grondeigenaren. De kosten voor het verwijderen van het drugsafval en...

1 april-grap?: verplicht vermelden van BIG-nummer

1 april-grap?: verplicht vermelden van BIG-nummer

Begin dit jaar berichtte het ministerie van VWS dat alle BIG-geregistreerde hulpverleners (waaronder artsen, verloskundigen en fysiotherapeuten) hun registratienummer (BIG-nummer) voor patiënten inzichtelijk moeten maken in hun communicatie. In de...

DNA-verwantschapsonderzoek levert belangrijke bijdrage aan opsporing en vervolging van zware misdrijven.

DNA-verwantschapsonderzoek levert belangrijke bijdrage aan opsporing en vervolging van zware misdrijven.

Bij DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken worden DNA-profielen vergeleken, waarbij gezocht wordt naar indicaties van familierelaties met de mogelijke dader. Het vaststellen van een familieband kan van grote toegevoegde waarde zijn als...

Tussen wal en schip. Op zoek naar passende zorg voor ggz-patiënten.

Tussen wal en schip. Op zoek naar passende zorg voor ggz-patiënten.

Het stelsel voor bekostiging van de gezondheidszorg is de afgelopen jaren ingrijpend hervormd. In 2006 werd de Zorgverzekeringswet (Zvw) ingevoerd, gevolgd door de invoering van de eerste Wmo in 2007....

« »

Search