wet openbaar van bestuur

  • De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) is de laatste tijd veel in het nieuws, vaak in relatie tot (vermeend) misbruik ervan. Wob-verzoekers hebben inmiddels ook de weg naar de rekenkamer en de rekenkamercommissie gevonden.

    Pro Facto voert voor veel rekenkamer(commissies)

    ...
  • De medewerkers van Pro Facto zijn deskundig en hebben ruime ervaring op de volgende (rechts)gebieden:

    • Sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet, Wet maatschappelijke
    ...

Search