Onderzoek

We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van allerlei vormen van onderzoek. Hierbij maken we onderscheid tussen bestuurskundig onderzoek, bestuursjuridisch onderzoek en rekenkameronderzoek.

Bij bestuurskundige onderzoeken worden sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden (interviews, dossierstudie, kwantitatief onderzoek) toegepast op onderwerpen waar overheden (rijk, provincie, gemeenten, waterschappen) mee te maken hebben. Daarbij kan gedacht worden aan beleidsonderzoek, organisatiedoorlichtingen, klanttevredenheidsonderzoek, etc.

Bestuursjuridisch onderzoek betreft voornamelijk evaluaties van wetgeving en het toepassen van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden in een sterk juridische context. Rekenkameronderzoek ten slotte kan zowel bestuurskundig als bestuursjuridisch van aard zijn. Vanwege de specifieke context benoemen we het apart.

Voor meer informatie over deze producten kunt u op de onderstaande rode links klikken.

Bestuurskundig onderzoek

Bestuursjuridisch onderzoek

Rekenkameronderzoek

Onderzoek over het sociale domein

Pro Facto Tweets

Search