bestuurlijke organisatie

bestuurlijke organisatie

 • Evaluatie en actualisatie Regiovisie Groningen-Assen

  De Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft de RGA talrijke investeringen gedaan in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit in de regio. In 2013

  ...
 • Gemeentelijke herindeling Boarnsterhim - lessen voor de toekomst

  Op 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeenteis in vieren gesplitst en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. Negen dorpen, in grootte variërend van 28 tot 5.646 inwoners, zijn onderdeel van de gemeente

  ...
 • Rekenkamer Leeuwarden: bestuurlijke samenvoeging Boarnsterhim met Leeuwarden - lessen voor de toekomst

  Op 1 januari 2014 is de gemeente Boarnsterhim opgeheven. De gemeenteis in vieren gesplitst en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren. Negen dorpen, in grootte variërend van 28 tot 5.646 inwoners, zijn onderdeel van de gemeente Leeuwarden geworden.

  ...
 • Juridische vragen voor sociale wijkteams

  Sinds 1 januari 2015 berust de verantwoordelijkheid voor veel taken op het sociale domein bij de gemeenten. Het aantal sociale wijkteams is de afgelopen tijd explosief gestegen. Een grote meerderheid van de gemeenten werkt met dergelijke teams. Er doen zich verschillende (juridische) vragen

  ...
 • Ministerie van LNV: de bestuurlijke structuur van Nationale Parken

  Het stelsel van Nationale Parken in Nederland ontstond gedurende de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Vanaf de oprichting is hard gewerkt aan Beheer- en Inrichtingsplannen en aan het 'op de rails krijgen' van de Overlegorganen onder voorzitterschap van door de minister van LNV

  ...
 • Wad sterk! Onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van de Waddeneilanden

  In juni 1999 zijn in de notitie Waddeneilanden, verbonden door water, wad en samenleving (Bestuurlijke Organisatie van de Waddeneilanden, juni 1999) diverse knelpunten onderkend in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de Waddeneilanden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen knelpunten

  ...

Zoeken