grote projecten

grote projecten

 • Rekenkamercommissie Vechtstromen: evaluatie De Doorbraak

  De Doorbraak stond voor het eerst genoemd in de begroting 1995 van waterschap Regge en Dinkel. Er zou een visie ontwikkeld worden voor de afvoer van landelijk water tussen het gebied ten oosten van Almelo en de Midden-Regge. In 1998 werd door het waterschap de Reggevisie opgesteld, gericht op

  ...
 • Rekenkamercommissie Haarlem: evaluatie gang van zaken stadion Oostpoort

  De door de rekenkamercommissie geformuleerde probleemstelling luidde als volgt:

  Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen rond de planvorming en –ontwikkeling van het pro­ject stadion Oostpoort en in hoeverre voldoet het project aan de normen van deug­delijke projectrealisatie?...

 • Rekenkamercommissie Olst-Wijhe: Centrumplan

  Pro Facto heeft in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Olst-Wijhe onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces rond de herinrichting van het centrum van Olst. Doel was om te leren van het verleden en om aanbevelingen te formuleren voor de toekomst.

 • Rekenkamercommissie Schiermonnikoog: verzelfstandiging van beheer en exploitatie jachthaven

  In opdracht van de Rekenkamercommissie van de gemeente Schiermonnikoog heeft Pro Facto onderzoek uitgevoerd naar de overdracht van het beheer en de exploitatie van jachthaven 'De Oude Veerdam'. De door de rekenkamercommissie geformuleerde doelstelling van het onderzoek was:

  'Het

  ...

Zoeken