Specialist in een hokjeswereld

Mr. Govert Tiddens trad in 1986 in dienst bij Overes Advocaten, dat later opgegaan is in Bout Advocaten. Mr. Nicolette Woestenburg werkt sinds 2009 bij Pro Facto. Govert interviewt Nicolette over haar werk.

Senior onderzoeker mr. Nicolette Woestenburg (geboren 1985, opgegroeid in Zuidlaren) is blij dat zij zich binnen Pro Facto kan specialiseren op het terrein van het gezondheidsrecht. Maar de gezondheidszorg in Nederland heeft wel heel veel hokjes, vindt Nicolette. Ik spreek met haar op een regenachtige middag in november, een middag die gelukkig toch nog een beetje een zonnig verloop kent. 

Een zaak uit de praktijk

Mr. Bertil Westers behartigt namens Bout Advocaten de belangen van gezamenlijke particuliere verhuurders van woonruimte in de stad Groningen. In deze bijdrage brengt hij zijn mening over het Groninger vergunningstelsel voor kamerverhuur.

Gemeente Groningen studentenstad

Als studentenstad kent Groningen zijn dynamiek en ook specifieke uitdagingen. Daar waar eerst de focus van de gemeente lag op het tegengaan van studentenoverlast met een maximumstelsel per straat heeft de gemeente Groningen onlangs in haar Algemene Politie Verordening (APVG) een vergunningsstelsel voor kamerverhuur ingevoerd. Volgens de gemeente moeten studenten extra beschermd worden tegen misstanden van particuliere kamerverhuurders. Het zou dan vooral gaan om slecht verhuurderschap met bedreigingen en het hanteren van te hoge huurprijzen.

De overige grote studentsteden vinden dit een brug te ver en geven aan over de rechtmatigheid en nut en noodzaak dat de gemeente Groningen hier op het scherpst van de juridische snede acteert.

Wat is er aan de hand?

Interbestuurlijk toezicht 2.0?

Onderzoeker Erwin Krol volgt ontwikkelingen over het interbestuurlijk toezicht op de voet.

Pro Facto ondersteunt verschillende provincies met het invullen van het interbestuurlijk toezicht (IBT). We brengen in kaart wat de huidige resultaten zijn en wat de ervaringen en waarderingen van zowel onder toezicht gestelden als toezichthouders zijn. Dit leidt tot lessen en adviezen voor de toekomstige professionele inrichting van het IBT, met meerwaarde voor alle partijen. Ook bij gemeenten leven soms met vragen over bijvoorbeeld het aanleveren van toezichtrapportages, het versterken van het horizontale verantwoordingsmechanismen of het doorvoeren van aanbevelingen van de provinciale toezichthouder (bijvoorbeeld in het VTH-beleid). Onderzoeker Erwin Krol vertelt over zijn ervaringen met het IBT vanuit zijn betrokkenheid bij de landelijke evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht en bij provinciale onderzoeken.Procesvertegenwoordiging? Geen stress!

Het kan voor ambtenaren de nodige stress opleveren als ze naar de bezwarencommissie, de rechtbank of de Raad van State moeten om de gemeentelijke belangen te behartigen. Chantal Ridderbos weet uit eigen ervaring hoe zoiets is en geeft met dat in het achterhoofd trainingen procesvertegenwoordiging.

Spanning of zelfs stress voor een bezoek aan de commissie bezwaarschriften of de rechtbank? Behoefte aan het opfrissen van kennis omtrent het schrijven van een verweerschrift? Volg een incompany training procesvertegenwoordiging! 

Preventief fouilleren tijdens Koningsdag: anders dan anders

Tijdens Koningsdag brengt de koninklijke familie een bezoek aan Groningen. Door dat bezoek is Koningsdag dit jaar anders dan anders. Niet alleen vindt de vrijmarkt dit jaar plaats in het Noorderplantsoen, maar ook worden er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Auto’s mogen tijdens Koningsdag de stad niet meer in, vuilnisbakken en fietsenrekken worden verwijderd, hekken worden geplaatst, extra camera’s worden opgehangen en – misschien minder zichtbaar maar daardoor niet minder merkbaar – de politie mag feestende bezoekers preventief fouilleren. Fouilleren maakt een (aanzienlijke) inbreuk op de privacy. En helemaal wanneer dat preventief gebeurt.

Zoeken