Bout logologo@2x

 

 

De grootste juridische en bestuurskundige dienstverlener van Noord-Nederland

Bevingschade, schadeprotocol en een goed alternatief

Bevingschade, schadeprotocol en een goed alternatief

Op 8 januari jongstleden heeft ten gevolge van de gaswinning in het Groninger veld een aardbeving plaatsgehad met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter, de een na zwaarste ooit in het gebied met het epicentrum in Zeerijp. De schade is in een groot gebied buiten het epicentrum in het Ommeland en in de stad opgetreden. Zelfs bevingsbestendig gemaakte gebouwen hebben schade. Veel organisaties hebben zich met de afhandeling van schade en versterken van gebouwen bezig gehouden, echter zonder voldoende resultaat.

In heel Nederland proberen criminelen het gemeentebestuur te beïnvloeden

In heel Nederland proberen criminelen het gemeentebestuur te beïnvloeden

Pogingen van criminelen om het lokaal openbaar bestuur te beïnvloeden door bedreigingen of infiltratie vinden in alle provincies plaats. Er is geen sprake van grootschalige beïnvloeding. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Pro Facto, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Het onderzoek richt zich specifiek op beïnvloeding met een crimineel oogmerk. Bijna een kwart van alle burgemeesters geeft aan persoonlijk te zijn bedreigd met een crimineel oogmerk. Ook wethouders (11%), ambtenaren OO&V (12%) en raadsleden (8%) zijn bedreigd. In 24% van alle gemeenten geven één of meer respondenten aan dat zij vermoeden of weten dat infiltratie door criminelen heeft plaatsgevonden.

Slapende VvE’s: wakker worden!

Slapende VvE’s: wakker worden!

Bij het splitsen van een gebouw in appartementsrechten wordt van rechtswege een vereniging van eigenaars opgericht. Personen (zowel natuurlijke- als rechtspersonen) die het appartementsrecht in eigendom verkrijgen worden lid van deze VvE en blijven dat ook zolang zij het appartementsrecht in eigendom hebben. Uit onderzoek is gebleken dat veel VvE’s niet goed functioneren; er worden geen vergaderingen gehouden en geen reserveringen gedaan zodat er geen goed en/ of tijdig onderhoud kan worden gepleegd aan de gemeenschappelijke delen. Om deze zogenaamde ‘slapende VvE’s’ wakker te schudden heeft de wetgever de Wet verbetering functioneren van Verenigingen van Eigenaren in het leven geroepen.

Winter is coming (net als de Omgevingswet)

Winter is coming (net als de Omgevingswet)

Achterover leunen is geen optie… De boodschap blijft ‘Game of Thrones-achtig’: de Omgevingswet komt er aan, wees voorbereid, alles zal veranderen! Tegelijkertijd is de invoering van deze Omgevingswet (opnieuw) uitgesteld. De beoogde nieuwe datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2021.Het is niet de bedoeling dat voorlopig achterover geleund wordt. Niet door overheden en niet door initiatiefnemers. Welke veranderingen komen er op overheden af en welke mogelijkheden biedt dit initiatiefnemers?  

Naar een goede klokkenluidersregeling

Naar een goede klokkenluidersregeling

Klokkenluiders kunnen misstanden aan het licht brengen. Met een vermoeden van een dergelijk misstand dient met uiterste zorgvuldigheid omgegaan worden, om schade voor zowel de melder als de organisatie te voorkomen en tegelijkertijd het mogelijke misstand te corrigeren.

transparant

Abonneren op onze nieuwsbrief

* verplicht
 

transparant

Search