vreemdelingenbeleid

vreemdelingenbeleid

 • Het gebruik van gezichtsopnamen en vingerafdrukken in de migratieketen

  Voor de uitvoering van hun taken maken verschillende partijen in de migratieketen gebruik van biometrische gegevens, specifiek van gezichtsopnamen (pasfoto’s) en vingerafdrukken. Dat gebeurt op grond van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk).

  Pro Facto voerde twee eerdere

  ...
 • WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen

  Voor de uitvoering van hun taken maken verschillende partijen in de migratieketen gebruik van biometrische gegevens, specifiek van gezichtsopnamen (pasfoto’s) en vingerafdrukken. De wettelijke grondslag voor dit gebruik ligt deels in Europese regelingen, en deels in de Wet biometrie in de

  ...
 • Minder bescherming voor slachtoffers mensenhandel na aanpassing verblijfsregeling

  Migranten die slachtoffer zijn van mensenhandel kunnen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, als zij meewerken aan het onderzoek tegen de mensenhandelaar. In 2019 is deze verblijfsregeling mensenhandel (B8/3-regeling) veranderd. Pro Facto en

  ...
 • We gaan de wijziging van de verblijfsregeling mensenhandel voor vreemdelingen evalueren

  Voor vreemdelingen die (mogelijke) slachtoffer of getuige zijn van mensenhandel geldt in een aparte verblijfsregeling, de B8/3-regeling. Wij gaan de wijziging uit 2019 van deze regeling evalueren.

  In het kader van de bestrijding van mensenhandel werd in 2000 de

  ...
 • WODC - evaluatie B8/3-regeling

  In het kader van de bestrijding van mensenhandel werd in 2000 de zogenoemde ‘B9-regeling’ ingevoerd. Het doel van de B9-regeling was het verlenen van een recht op verblijf, gedurende en ten behoeve van het opsporings- en vervolgingsonderzoek en het proces tegen de verdachte van mensenhandel,

  ...
 • WODC: evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen

  De toegang, toelating, uitzetting van en het toezicht op vreemdelingen is in Nederland geregeld in de Vreemdelingenwet 2000. Met de Wet biometrie vreemdelingenketen of WBVK voorziet in het gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen. In samenwerking met de ...

 • Toelatingsbeleid Caribisch Nederland weinig terughoudend, Bonaire groeit uit zijn voegen

  Op 10 oktober 2010 (10-10-10) is de Wet toelating en uitzetting BES (WTU-BES) in werking getreden. Deze wet regelt het vreemdelingenbeleid voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, gezamenlijk ook wel Caribisch Nederland genoemd. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC)

  ...
 • WODC: evaluatie Wet toelating en uitzetting BES

  Op 10 oktober 2010 (10-10-10) is de Wet toelating en uitzetting BES (WTU-BES) in werking getreden. Deze wet regelt het vreemdelingenbeleid voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, gezamenlijk ook wel Caribisch Nederland genoemd. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC)

  ...