urk

urk

 • Rekenkamercommissie Urk: tegen windmolens gevochten!

  In de gemeente Noordoostpolder, maar in het zicht van Urk, is een windmolenpark met 86 hoge windmolens gepland. Tegen het windmolenpark bestond, en bestaat nog steeds, veel weerstand bij het college en de raad van de gemeente en de inwoners van Urk. De rekenkamercommissie van de gemeente Urk

  ...
 • Rekenkamercommissie Urk: inhuur van derden

  Dit onderzoek gaat over de inhuur van derden door de gemeente Urk. De rekenkamercommissie heeft dit onderwerp gekozen om meer inzicht te krijgen in de omvang en de verschijningsvorm van de inhuur van derden. In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal:

  ...

 • Rekenkamercommissie Urk: subsidiebeleid

  De rekenkamercommissie van de gemeente Urk heeft onderzoek verricht naar het subsidiebeleid in de gemeente Urk. Het verlenen van subsidies is een van de instrumenten, welke het gemeentebestuur ten dienste staan om gewenste doelen te bereiken. Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in

  ...

Zoeken