tuchtrecht

tuchtrecht

  • WODC: omvang niet-hiërarchisch tuchtrecht

    Van juni tot september 2007 voerde Pro Facto onderzoek uit naar de stand van het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht in Nederland. Het doel van het onderzoek was te komen tot een overzicht van voornamelijk kwantitatieve gegevens over het functioneren van deze tuchtcolleges. Het ging daarbij

    ...

Zoeken