secretarissen

secretarissen

  • Mag het wat duidelijker?

    ‘Het bovenstaande in ogenschouw nemend komt de commissie tot de conclusie dat het college terecht en op juiste gronden gekomen is tot afwijzing van de subsidieaanvraag.’

     ‘Het bestreden besluit wordt beoordeeld tegen de achtergrond van de toepasselijke

    ...

Zoeken