raad voor de rechtspraak

  • De Spreekuurrechter is de laatste tijd veel in het nieuws, zowel De Telegraaf als NRC

    ...
  • Op 1 oktober 2016 is de Rechtbank Noord-Nederland gestart met een pilot om in eenvoudige civiele zaken sneller tot een oplossing van het geschil te komen. Deze experimentele nieuwe procedure staat bekend onder de naam Spreekuurrechter. Indien de zaak zich leent voor behandeling door een

    ...
  • In mei 2011 is de Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie vastgesteld. De wet treedt gefaseerd in werking. Per 1 juli 2011 is de competentiegrens van de kantonrechter gewijzigd. Ten aanzien van de waardevorderingen, de vorderingen als bedoeld in artikel 93 sub a en b Wetboek van

    ...

Search