provincie groningen

provincie groningen

  • Behandeling bezwaarschriften

    Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

    ...
  • Provincie Groningen: experimenteerruimte biomassa

    De provincie Groningen wil het gebruik van biomassa voor energieproductie versnellen. Hiertoe wil zij experimenteerruimte creëren in de vorm van proeftuinen waar bedrijven de juridische, beleidsmatige en fysieke ruimte en voorzieningen kunnen krijgen voor het uittesten/beproeven van

    ...

Zoeken