opsterland

  • Rekenkamercommissie Heerenveen en Opsterland: de inhuur van externen

    Er zijn voor gemeenten diverse redenen en argumenten om externen in te huren. Doorgaans wordt daarbij het volgende onderscheid gehanteerd:

    1. werkzaamheden op een bepaald taakgebied voor een bepaalde periode die derden onder dagelijkse aansturing van de gemeente verrichten (als waren

    ...
  • Juridische kwaliteitszorg

    Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de ...

Search