opsterland

  • Er zijn voor gemeenten diverse redenen en argumenten om externen in te huren. Doorgaans wordt daarbij het volgende onderscheid gehanteerd:

    1. werkzaamheden op een bepaald taakgebied voor een bepaalde periode die derden onder dagelijkse aansturing van de gemeente verrichten (als waren

    ...
  • Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de ...

  • De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) werken ambtelijk sinds 1 juli 2015 samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ten behoeve van die samenwerking is een gezamenlijke afdeling gevormd; de afdeling OWO-VTH. Deze afdeling is

    ...

Search