ooststellingwerf

  • In dit onderzoek staat handhaving van bouwregelgeving centraal. De rekenkamercommissie formuleerde de volgende centrale onderzoeksvraag:

    Vindt de handhaving van bouwregelgeving in Ooststellingwerf doelmatig, doeltreffend en rechtmatig plaats?

    Voor het onderzoek is deze

    ...
  • De rekenkamercommissie van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten om in 2008 de afhandeling van vergunningaanvragen binnen de gemeente Ooststellingwerf tot onderwerp van onderzoek te maken. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de gemeente Ooststellingwerf vergunningaanvragen afhandelt,

    ...

Search