nrgd

  • Op basis van de Wet deskundige in strafzaken die eisen stelt aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid van deskundigen, opereert de Nederlands Register Gerechtelijke
    Deskundigen (NRGD) sinds 1 januari 2010 als deskundigenregister met een onafhankelijke positie en structurele

    ...
  • Op 1 januari 2010 is de Wet deskundige in strafzaken in werking getreden. Hierin is bepaald dat deskundigen aan een zekere kwaliteit moeten voldoen. Het eveneens per 1 januari 2010 opgerichte Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) moet daarin voorzien. Het register bevat

    ...

Search