noordenveld

 • Novatec: rapport over faillissement Barsema

  Op 7 december 2010 is het faillissement uitgesproken over Timmerfabriek Barsema Tolbert BV, onderdeel van werkvoorzieningschap Novatec. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wilde de gang van zaken rondom het faillissement laten onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto

  ...
 • Behandeling bezwaarschriften

  Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

  ...
 • Rekenkamercommissie Noordenveld: de praktijk van de verlening van bouwvergunningen

  De rekenkamercommissie van de gemeente Noordenveld wilde zich een beeld vormen van de praktijk van de verlening van bouwvergunningen door de gemeente. De rekenkamercommissie wilde met name inzicht krijgen in drie aspecten van de verlening van bouwvergunningen, namelijk de snelheid waarmee

  ...

Search