ministerie van ocw

ministerie van ocw

  • Ministerie van OCW: toezicht en handhaving van de Monumentenwet 1988

    Wat heeft de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor gevolgen voor het toezicht en de handhaving van de wet als het gaat om monumenten? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf aan Pro Facto en de Rijksuniversiteit Groningen om dit te onderzoeken. De directe

    ...

Zoeken