legesbeleid

legesbeleid

  • Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: onderzoek naar het legesbeleid

    De rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel heeft Pro Facto gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het legesbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel. Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag die bij de rekenkamercommissie leeftde over de inzichtelijkheid van de verhouding tussen de leges en

    ...

Zoeken