kollumerland

kollumerland

  • Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân: inhuur van derden Kollumerland

    Gemeenten voeren een groot aantal verschillende taken uit. Daarvoor beschikken zij over een eigen ambtenarenapparaat. In beginsel is het de bedoeling dat met dat apparaat alle gemeentelijke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Het komt echter voor dat taken en werkzaamheden worden uitbesteed

    ...

Zoeken