heerenveen

 • De menselijke maat in de bijstand

  De gemeente Heerenveen wilde inzicht in de rechtmatigheid en doelmatigheid van terugvordering en boetes in de bijstand. In het afgelopen half jaar heeft Pro Facto hiernaar onderzoek verricht. Erwin Krol, projectleider, en Chantal Ridderbos-Hovingh, senior onderzoeker, waren bij dit

  ...
 • Gemeente Heerenveen, doelmatigheid en rechtmatigheid terugvorderingen en boetes

  Over de Participatiewet zijn steeds meer kritische geluiden te horen over de kaders waarbinnen en de wijze waarop aan mensen in financiële nood inkomensondersteuning wordt geboden. Zo was er bijvoorbeeld ophef over de terugvordering vanwege (het niet inlichten over) het wekelijks ontvangen van

  ...
 • Rekenkamercommissie Heerenveen en Opsterland: de inhuur van externen

  Er zijn voor gemeenten diverse redenen en argumenten om externen in te huren. Doorgaans wordt daarbij het volgende onderscheid gehanteerd:

  1. werkzaamheden op een bepaald taakgebied voor een bepaalde periode die derden onder dagelijkse aansturing van de gemeente verrichten (als waren

  ...
 • Rekenkamercommissies Heerenveen en Leeuwarden: evaluatie armoedebeleid

  In deze onderzoeken komen aspecten van het beleid, de uitvoering en effectmeting aan de orde. De vraagstelling combineert een breed overzicht van het gemeentelijk armoedebeleid met een verdiepingsslag op de uitvoeringspraktijk, de budgettaire kaders en het inkomenseffect van het gemeentelijk

  ...
 • Behandeling bezwaarschriften

  Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

  ...

Search