heemskerk

heemskerk

  • RKC Heemskerk: bezuinigingen op bibliotheek en muziekschool

    De rekenkamer van de gemeente Heemskerk wil met een onderzoek naar de realisatie van bezuinigingen op de muziekschool en de bibliotheek de raad inzicht bieden in de uitvoering van de taakstellingen die de raad in zijn meerjarenplanning 2015-2018 heeft neergelegd. De vraag is daarnaast wat van

    ...

Zoeken