harlingen

harlingen

  • Rekenkamercommissie Harlingen: evaluatie klantcontactcentrum

    Van alle overheden is de gemeente over het algemeen degene die het dichtst bij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties staat, en logischerwijs dus ook de overheid waarmee men het meeste contact heeft. Van hele praktische zaken als het aanvragen van een vergunning voor een verbouwing

    ...

Zoeken