haren

 • Regio Groningen-Assen: evaluatie en actualisatie regiovisie

  De Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft de RGA talrijke investeringen gedaan in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit in de regio. In 2013

  ...
 • Behandeling bezwaarschriften

  Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

  ...
 • Gemeente Haren: burgertevredenheidsonderzoek

  De gemeente Haren wil volgens haar in 2002 geformuleerde missie een zelfbewuste gemeente zijn, waarin aandacht en ruimte is voor:
  - behoud en versterking van de groene waarden;
  - een plezierig leefklimaat en een dynamisch kloppend hart in de vorm van een nieuwe dorpskom;
  - een

  ...

Search