gedogen

gedogen

  • Handhaving en gedogen in het bestuursrecht

    Als door de overheid gestelde regels niet worden nageleefd, moet hier in principe handhavend tegen worden opgetreden. In de praktijk gebeurt dat niet altijd en wordt soms, impliciet dan wel expliciet, gedoogd.

    Doelgroep
    De cursus is bedoeld voor medewerkers van de

    ...

Zoeken