fryslan

  • Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de ...

  • In opdracht van de provincie Fryslân gaan we het interbestuurlijk toezicht op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht evalueren. De evaluatie levert een beeld op van de ervaringen van gemeenten en de provincie met het IBT-stelsel in Fryslân en bijdragen aan de doorontwikkeling

    ...

Search