eemsmond

  • Rekenkamercommissie Hoogeland: bestuurlijke informatie

    De rekenkamercommissie Het Hoogeland laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de bestuurlijke informatievoorziening in de gemeente Eemsmond. De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal:

    Is de kwaliteit van raadsvoorstellen en de informatievoorziening aan

    ...

Search