coevorden

 • Juridische kwaliteitszorg

  Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de ...

 • Behandeling bezwaarschriften

  Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

  ...
 • Rekenkamercommissie Coevorden: klantgerichtheid en doeltreffendheid van de bouwplanprocedure

  Dit onderzoek gaat over de manier waarop de gemeente Coevorden de aanvragen voor bouwvergunningen afhandelt en hoe het staat met de tevredenheid van aanvragers daarover. Het onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto en I&O Research in

  ...

Search