coevorden

  • Pro Facto gaat in opdracht van de rekenkamercommissie Coevorden onderzoek doen naar toezicht en handhavin het fysieke domein. Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de wijze waarop de gemeente Coevorden toezicht houdt en handhavend optreedt en hoe (effectief) toezicht en/of handhaving door de

    ...
  • Pro Facto heeft uitgebreide expertise opgebouwd op het terrein van juridische kwaliteitszorg bij gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Ook in de ...

  • Het voeren van het secretariaat van onafhankelijke bezwaarschriftcommissies is een van de kernproducten van Pro Facto. Hiervoor kan zowel incidenteel (bij een specifiek bezwaarschrift), tijdelijk (bijvoorbeeld voor het tijdelijk opvangen van onderbezetting of het

    ...
  • Dit onderzoek gaat over de manier waarop de gemeente Coevorden de aanvragen voor bouwvergunningen afhandelt en hoe het staat met de tevredenheid van aanvragers daarover. Het onderzoek is uitgevoerd door Pro Facto en I&O

    ...

Search