bibob

  • WODC: de Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen

    Een wijziging van het Bibob-stelstel kan leiden tot een doeltreffender toepassing, maar ook aan de huidige uitvoeringspraktijk kan nog het nodige verbeterd worden. Ook op die manier kan de effectiviteit van de wet worden verhoogd. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van Pro

    ...
  • Twee nieuwe opdrachten van het WODC

    Samen met de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde heeft Pro Facto twee nieuwe opdrachten verworven van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). Ze handelen over de Wet Bibob en het Nederlands Register van Gerechtelijke Deskundigen

    ...

Search