avg

avg

  • 'Foute huurders': over informatiedeling bij crimineel pandgebruik

    Verhuurders van woningen willen graag met elkaar delen welke huurders zich schuldig maken aan crimineel pandgebruik (bijvoorbeeld door hennepkwekerijen of illegaal sekswerken). Zo hopen ze elkaar te helpen en de ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. Om die laatste reden zouden ze de

    ...
  • Wat gaat er veranderen door de nieuwe privacywetgeving?

    Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de EU nog maar één privacywet in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Per die datum zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. In Nederland zal de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan

    ...

Zoeken