avg

  • Wat gaat er veranderen door de nieuwe privacywetgeving?

    Vanaf 25 mei 2018 geldt er in de EU nog maar één privacywet in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Per die datum zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. In Nederland zal de AVG de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaan

    ...

Search