art. 13b opiumwet

art. 13b opiumwet

  • Gemeente Rotterdam: evaluatie toepassing artikel 13b Opiumwet

    De afgelopen decennia zijn gemeenten steeds belangrijker geworden voor de aanpak van maatschappelijke onveiligheid. Bij de burgemeester berust de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitvoeren en aansturen van het integraal veiligheidsbeleid en daarmee samenhangend heeft de burgemeester

    ...

Zoeken