amsterdam UMC

amsterdam UMC

  • Wettelijke verplichting landelijke verwijsindex wordt geschrapt

    Begin december 2021 jl. stemde de Tweede Kamer in met een motie van de leden Westerveld en Peters om de verwijsindex als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet te schrappen en ‘indien gemeenten of regio’s er nog wel gebruik van maken de privacy van de jeugdige bij het gebruik wettelijk te

    ...

Zoeken