ambtenarenrecht

ambtenarenrecht

  • Rechtspositionele diensten

    De medewerkers van Pro Facto zijn deskundig op de volgende (rechts)gebieden en hebben ruime ervaring met de daarbij genoemde rechtspositionele en functiewaarderingsregelingen en functiewaarderingssystemen.

    • Ambtenarenrecht: CAR/UWO, gemeentelijke
    ...

Zoeken