ambtenarenrecht

 • Doel
  Na het volgen van de cursus is de deelnemer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en recente jurisprudentie op het terrein van het ambtenarenrecht.

  Bestemd voor
  Medewerkers van de afdeling HRM en degenen die uit anderen hoofde op de

  ...
 • Doel
  Na het volgen van de cursus is de deelnemer op de hoogte van de hoofdlijnen op het gebied van het ambtenarenrecht en het algemene bestuurs(proces)recht.

  Bestemd voor
  Medewerkers van de overheid die geen of weinig kennis hebben van het

  ...
 • De medewerkers van Pro Facto zijn deskundig op de volgende (rechts)gebieden en hebben ruime ervaring met de daarbij genoemde rechtspositionele en functiewaarderingsregelingen en functiewaarderingssystemen.

  • Ambtenarenrecht: CAR/UWO, gemeentelijke
  ...

Search