hoofdtelefoon en laptop

Evaluatie van de Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk verleent geen diensten die uniek zijn, maar de combinatie van diensten en de brede oriëntatie op alle vormen van fraude maakt de dienstverlening van de Fraudehelpdesk wel bijzonder. Dat is één van onze bevindingen uit het evaluatieonderzoek over de Fraudehelpdesk, in opdracht van het WODC. De naam Fraudehelpdesk kan wel voor verwarring zorgen, want volgens geïnterviewden is het nu meer een meldpunt dan een helpdesk.

Van ‘melddesk’ naar ‘helpdesk’

De Fraudehelpdesk registreert meldingen, verstrekt algemene informatie over (verschijningsvormen van) fraude en verwijst slachtoffers door naar de juiste organisaties. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat een deel van de gebruikers in de veronderstelling was dat de Fraudehelpdesk na melding actie zou ondernemen tegen de fraudeur. Dit is in beperkte mate het geval, waardoor de Fraudehelpdesk meer lijkt op een ‘melddesk’ dan op een ‘helpdesk’. Het warm doorverwijzen zou vanuit het perspectief van het slachtoffer meerwaarde kunnen hebben. Slachtoffers hoeven dan niet meerdere keren hun verhaal te vertellen. Bovendien haken bij koud doorverwijzen veel melders af. Een deel van de informatie gaat op dit moment dus verloren. Maar warm doorverwijzen stuit op juridische bezwaren vanwege de persoonsgegevens die dan moeten worden doorgegeven. Samenwerkende partijen suggereren dat slachtoffers ondersteund kunnen worden door hulp te bieden bij het doen van aangifte en het invullen van formulieren of het ondersteunen van slachtoffers bij het verhalen van schade.

Ondersteunen van slachtoffers en weerbaarder maken van burgers en bedrijven tegen (poging) tot oplichting

Het zo goed mogelijk ondersteunen van slachtoffers en het weerbaarder maken van burgers en bedrijven tegen pogingen tot oplichting en fraude waren de doelen waarvoor de Fraudehelpdesk werd opgericht. De vraag welke bijdrage de Fraudehelpdesk heeft geleverd aan het bereiken van de doelstellingen is niet eenduidig en nauwkeurig te beantwoorden en het beoordelen van de effectiviteit van de diensten is in de praktijk ingewikkeld. Wel blijkt uit het onderzoek dat de Fraudehelpdesk een zekere meerwaarde lijkt te hebben. Lees hierover meer in de samenvatting van het onderzoek of download het hele onderzoeksrapport.

Zoeken