Trainingen en cursussen

Trainingen en cursussen

Het behandelen van een Woo-verzoek is niet altijd eenvoudig. Er kan sprake zijn van een omvangrijk of onduidelijk verzoek, maar ook de toepassing van uitzonderingsgronden is vaak een puzzel. De actieve openbaarmakingsverplichting van de Woo brengt doorgaans ook vragen en dilemma's met zich mee. Onze specialisten helpen u tijdens een training of cursus graag bij het vergroten en op peil houden van de kennis en vaardigheden van uw medewerkers. De inhoud van onze trainingen en cursussen stemmen wij af op uw wensen en behoeften. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • De Woo in een notendop: begrippen, beginselen, uitgangspunten en aandachtspunten van de Woo
  • Het hoe en wanneer ten aanzien van actieve openbaarmaking
  • De toepassing van uitzonderingsgronden
  • Het behandelingsproces van Woo-verzoek tot besluit
  • De taken en verantwoordelijkheden van de Woo-contactpersoon
  • Communicatie en de Woo
  • Bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van Woo-besluiten

Aan de hand van de Woo, actuele voorbeelden en casussen gebaseerd op recente jurisprudentie, kunnen onze experts een inspirerende en interactieve training of cursus verzorgen. Trainingen en cursussen kunnen zowel digitaal in de vorm van bijvoorbeeld een interactieve Webinar als op locatie worden verzorgd.

Chantal Ridderbos-Hovingh

uw contactpersoon
Chantal Ridderbos-Hovingh

Chantal is onze contactpersoon inzake de Woo.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Mail Chantal over de Woo

Zoeken