Pro Facto: uw alternatief voor de huisadvocaat

De ervaren en deskundige adviseurs van Pro Facto kunnen uw organisatie vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures. Hierbij gelden tarieven die aanzienlijk lager zijn dan die van uw huisadvocaat.

Als gevolg van de krimpende overheidsbudgetten moeten de uitgaven op alle onderdelen worden verminderd. Korten op de inhuur van externe juridische bijstand kan dan een eenvoudige manier zijn om geld te besparen, omdat de kosten daarvan vaak hoog zijn. Dat deze kosten zo hoog zijn, komt doordat veelal een advocaat wordt ingehuurd om de gemeente of provincie te vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures. Wij bieden u een goedkoper alternatief dat kwalitatief minstens gelijkwaardig is aan dat van uw huisadvocaat. Niet alleen kennen onze ervaren adviseurs over alle juridische ins & outs, maar ze beschikken bovendien over de politiek-bestuurlijke sensitiviteit die noodzakelijk is voor een goede vertegenwoordiging van het college.

Wij kunnen uw organisatie vertegenwoordigen bij de Rechtbank (sector bestuursrecht), de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en als verweerder in bezwaarschriftprocedures en u daarbij de volgende werkzaamheden uit handen nemen:

  • samenstellen van het procesdossier
  • opstellen van het verweerschrift
  • opstellen van de pleitnota
  • vertegenwoordiging tijdens de zitting

De adviseurs van Pro Facto hebben ruime ervaring op de volgende rechtsgebieden:

  • Omgevingsrecht 
  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Ambtenarenrecht
  • Openbare orde recht
  • APV en bijzondere wetten
  • Algemeen bestuursrecht

Extra interessant in dit kader is dat Pro Facto de krachten heeft gebundeld met Bout Advocaten. Gezamenlijk bieden we een nieuwe vorm van dienstverlening aan. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Zoeken