Beleid en ondersteuning

Beleid en ondersteuning

Ontwikkeling van beleid

Onze specialisten kunnen u ook helpen bij het opstellen van beleidsregels en interne werkinstructies voor de afhandeling van Woo-verzoeken en de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Denk daarbij aan het opstellen van de processtappen die genomen moeten worden, instructies voor het redigeren van documenten en aandachtspunten ten aanzien van actieve openbaarmaking. Ook kunnen wij medewerkers in uw organisatie op weg helpen met het werken met deze beleidsregels en werkinstructies tijdens een interactieve training of cursus.

De Woo-coördinator en contactpersoon

Het afhandelen van een Woo-verzoek en het tijdig publiceren van overheidsinformatie vraagt om een goede coördinatie. Daarom is het verstandig binnen uw organisatie een centraal aanspreekpunt te hebben voor de afhandeling van Woo-verzoeken, de Woo-coördinator. Daarnaast bent u als organisatie op grond van artikel 4.7 van de Woo verplicht één of meer contactpersonen binnen uw organisatie aan te wijzen voor de beantwoording van vragen over publieke informatie. Onze specialisten kunnen uw organisatie ondersteunen bij deze taken. Welke vorm deze ondersteuning krijgt, is afhankelijk van uw wensen en behoeften. Onze specialisten kunnen bijvoorbeeld fungeren als sparringpartner, uw coördinator dan wel uw contactpersoon ondersteunen, trainingen verzorgen en bij krappe bezetting de taak van de coördinator (tijdelijk) overnemen.

 

 

 

 

 

 

Chantal Ridderbos-Hovingh

uw contactpersoon
Chantal Ridderbos-Hovingh

Chantal is onze contactpersoon inzake de Woo.
Meer informatie over haar vindt u hier.
050 313 98 53

Mail Chantal over de Woo

Zoeken