Juridisch advies

De medewerkers van Pro Facto zijn deskundig en hebben ruime ervaring op de volgende (rechts)gebieden:

  • Sociaal domein (o.a. Jeugdwet, Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Omgevingsrecht en -wet
  • Handhavingsrecht
  • Gemeente- en provincierecht
  • Wet open overheid
  • Gegevensbeschermingsrecht
  • Algemeen bestuursrecht incl. subsidierecht
  • Gezondheidsrecht

Onze adviseurs beschikken niet alleen in ruime mate over de inhoudelijke expertise om juridisch correct te adviseren, zij hebben eveneens de vaardigheden om deze adviezen goed over te brengen aan collegae en het bestuur. Ze zijn proactief en omgevingsbewust en begrijpen dat ambtelijke overwegingen en belangen niet altijd samenvallen met die van bestuurders en politici. Ze beschikken over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hebben een antenne voor het opereren in een dergelijke complexe omgeving en zijn zich bewust van het krachtenveld waarin zij werken, de rolverdeling tussen de verschillende actoren en hebben inzicht in zowel de inhoud van beleid als het proces van beleidsvorming.

Deze inhoudelijke kennis en daarmee samenhangende adviesvaardigheden bieden we op onder meer de volgende manieren aan:

Advisering in het sociale domein

Behandeling bezwaarschriften

Gezondheidsrecht

Juridische kwaliteitszorg

Juridische coach

Juridische helpdesk

Personele juridische diensten

Procesvertegenwoordiging

Wet open overheid

Klik op de rode titels voor meer informatie.

Veel van de bovenstaande diensten kunnen ook op locatie in de vorm van detachering plaatsvinden.

Zoeken