Het gebruik van gezichtsopnamen en vingerafdrukken in de migratieketen

Voor de uitvoering van hun taken maken verschillende partijen in de migratieketen gebruik van biometrische gegevens, specifiek van gezichtsopnamen (pasfoto’s) en vingerafdrukken. Dat gebeurt op grond van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk).

Pro Facto voerde twee eerdere evaluaties van de Wbvk voor het WODC uit met vooral kwalitatieve onderzoeksbevindingen: ketenpartners onderschrijven unaniem het nut en de noodzaak van de wet. De wet is tot 1 maart 2026 verlengd, in afwachting van deze derde evaluatie. Pro Facto voert ook deze evaluatie uit. Dat doen we in samenwerking met Viola Bex Reimert (Universiteit Utrecht).

Voor het rechtvaardigen van de inbreuk op de privacy van mensen die in de migratieketen terechtkomen, gaan we ons nu ook een zo hard mogelijk, kwantitatief beeld vormen van de effectiviteit van de wet. Hoe groot is het probleem van de onregelmatigheden ten aanzien van identiteit, en in welke mate wordt dit opgespoord, voorkomen of bestreden? Wat draagt de Wbvk bij aan de uitvoering van de Vreemdelingenwet en wordt de verwerking van biometrische gegevens wetmatig uitgevoerd?

Zoeken