Rekenkamercommissie Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland: vergunningverlening

De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf (OWO) werken ambtelijk sinds 1 juli 2015 samen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Ten behoeve van die samenwerking is een gezamenlijke afdeling gevormd; de afdeling OWO-VTH. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van VTH-taken voor de drie OWO-gemeenten. De gezamenlijke rekenkamercommissie van de drie gemeenten laat door Pro Facto onderzoek uitvoeren naar het proces van vergunningverlening door de afdeling OWO-VTH. Kort samengevat gaat het bij dit onderzoek om:
1. Efficiëntie, effectiviteit en rechtmatigheid van het vergunningverleningsproces;
2. Een vergelijking op onder meer kosten, kwaliteit, klanttevredenheid;
3. Ervaringen met betrekking tot de geleverde kwaliteit (klanttevredenheid).

Zoeken