Jurisprudentie handhaving

Doel
Op de hoogte blijven van de actuele jurisprudentie op het gebied van het bestuurlijke handhaving.

Doelgroep
Medewerkers die zich bezig houden met toezicht en handhaving van wettelijke regels of om een andere reden de actuele ontwikkelingen op dit gebied willen volgen. Van de deelnemers wordt een redelijke kennis van het handhavingsrecht verwacht.

Programma
Tijdens het programma wordt de actuele jurisprudentie op het gebied van bestuurlijke handhaving besproken.

Werkwijze
Bij het bespreken van de jurisprudentie wordt gebruik gemaakt van veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen en praktijkvoorbeelden in te brengen.

Zoeken