Bevoegdheidsverdeling in de gemeente

Doel en doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers werkzaam bij een gemeente. De medewerkers beschikken niet over heel veel juridische kennis en ervaring of willen hun kennis juist opfrissen. Na het volgen van de cursus hebbenzij met namen kennis de bevoegdheidsverdeling tussen de bestuursorganen raad, college en burgemeester. De deelnemers zijn zich bewust van de juridische aspecten van hun werkzaamheden en de gevolgen daarvan.

Programma
Centraal tijdens de cursus staat welk bestuursorgaan het voor het zeggen heeft, in het algemeen (hoe is de rolverdeling sinds het dualisme?) en ten aanzien van bepaalde bevoegdheden (wie oefent die uit?).

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Bevoegdheden raad
  • Bevoegdheden burgemeester
  • Bevoegdheden college
  • Delegatie/mandaat
  • Dualisering
  • Grijze gebieden

Vragen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn bv:

  • Wie stelt het subsidiebeleid vast? De raad of het college?
  • Wie stelt het kwijtscheldingsbeleid vast? De raad, het college of de heffingsambtenaar?
  • Wie besluit een overeenkomst aan te gaan? En wie ondertekent die?

Het definitieve programma wordt in overleg vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen.

Werkwijze
Het wettelijk kader (Gemeentewet, bijzondere wetten) wordt besproken, maar uitgangspunt bij de cursussen van Pro Facto is dat ze heel praktijkgericht zijn. Het is dus niet de bedoeling dat de deelnemers achterover kunnen gaan zitten om te luisteren. Van de cursisten wordt een actieve houding verwacht. Er wordt gewerkt met (zoek)opdrachten om de inhoud van de wet te leren kennen. De leerstof wordt zo tastbaar en aantrekkelijk mogelijk gemaakt door veel gebruik te maken van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er is ruime gelegenheid vragen te stellen en praktijkvoorbeelden in te brengen.

Zoeken