Nieuwe opdrachten, over de escortbranche en de strafrechtketen

Nieuwe opdrachten, over de escortbranche en de strafrechtketen

De escortbranche en doorlooptijden in de strafrechtketen, het zijn twee totaal verschillende thema's maar dezelfde opdrachtgever (het WODC, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) heeft ons twee nieuwe opdrachten over deze thema's verstrekt.

Het eerste onderzoek gaat over de escortbranche. Ongeveer driekwart van de Nederlandse gemeenten hebben een prostitutiebeleid vastgesteld, waarvan in veel gevallen een vergunningplicht onderdeel uitmaakt. Het blijkt echter niet vanzelfsprekend te zijn dat seksbedrijven een vergunning aanvragen. Onvergunde seksbedrijven zijn voornamelijk niet-locatiegebonden bedrijven, zoals escortbedrijven. Ons onderzoek heeft als doel om kennis te genereren over de vraag op welke wijze gemeenten naleving van regels door escortbedrijven kunnen bevorderen en toezicht en handhaving vorm kunnen geven. Dat doen we onder meer door interviews bij tien gemeenten te houden en ook door escorts te bevragen.

Het tweede onderzoek gaat over doorlooptijden in de strafrechtketen. De strafrechtketen bestaat uit organisaties die verantwoordelijk zijn voor de schakels in de rechtshandhaving, te weten (in chronologische volgorde) opsporing (politie), vervolging (OM), berechting (rechterlijke macht) en tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Onder de noemer 'Versterking Prestaties Strafrechtketen' (VPS) lopen er diverse projecten en initiatieven om de prestaties in de strafrechtketen te versterken. Een aantal van deze projecten richten zich specifiek op de doorlooptijden. Van negen van deze projecten onderzoeken we of deze projecten volgens betrokkenen inderdaad leiden tot kortere doorlooptijden.

 

Zoeken