Belemmeringen bij toegang tot advocatuur

Uit onderzoek dat Pro Facto samen met prof. dr. Oscar Couwenberg (hoogleraar Rechtseconomie, Rijksuniversiteit Groningen) heeft uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten, blijkt dat particulieren en ondernemers belemmeringen ervaren bij het inschakelen van een advocaat. Veel kleine ondernemers en betalende particulieren geven aan dat het niet eenvoudig is een geschikte advocaat te vinden voor een zaak. Particulieren lopen veelal bij de eerste de beste advocaat binnen zonder een goed idee te hebben van zijn of haar competenties. Ook wordt veel geklaagd over de prijs: vooral particulieren en kleinere bedrijven vinden de prijs van advocaten te hoog. Die staat volgens hen in geen verhouding tot de prijs van andere academische beroepsbeoefenaars en zou leiden tot klassenjustitie.

Particulieren melden daarbij geen goed beeld te hebben van de opbouw van de prijs van advocaten.  Ondernemers met ervaring met advocaten ondervinden over het algemeen minder problemen met het uurtarief. De grootste problemen van betalende particulieren en kleine ondernemers gaan over adequate communicatie, samenwerking en dienstverlening, bracht het onderzoek aan het licht. Kort gezegd vinden de cliënten dat ze maar weinig greep hebben op wat een advocaat voor hen doet. Soms hebben ze zelfs het idee dat advocaten hun belangen uit het oog verliezen.

Zowel de bevraagde particulieren als de geraadpleegde ondernemers vinden het belangrijk dat advocaten voorafgaand aan een zaak een indicatie geven van de kans dat een zaak wordt gewonnen en van de kosten die met de zaak gemoeid zullen zijn. Een adequate kans- of kosteninschatting wordt echter slechts zelden gegeven. Particulieren slagen er minder goed in om een geschikte advocaat te vinden, ze zijn kritischer over de prijs, ze zijn minder tevreden over de dienstverlening en ze zijn wat negatiever over het imago van advocaten dan ondernemers. Waar de bedrijven redelijk tevreden zijn over de juridische deskundigheid, het declaratiegedrag, de samenwerking en de communicatie met advocaten, geven particulieren en kleine ondernemers over het algemeen aan dat advocaten te veel geïnteresseerd zijn in het 'ons-kent-ons wereldje' en te weinig oog hebben voor hun belangen als cliënt.

Klik hier om het rapport te downloaden.

Pro Facto Tweets

Search