Provincie Flevoland: op weg naar Nieuwe Natuur; evaluatie van de sturingsfilosofie

Op 20 maart 2013 besloten Provinciale Staten van Flevoland voor het gebied Oostvaarderswold een programma Nieuwe Natuur in Flevoland te realiseren. Daarvoor is een plan van aanpak Nieuwe Natuur opgesteld, dat op 3 juli 2013 aan Provinciale Staten is gepresenteerd. Uitgangspunt is dat initiatiefnemers, zoals ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en ook gemeenten, worden uitgenodigd plannen voor de ontwikkeling van nieuwe natuur aan de provincie voor te leggen.

Provinciale Staten hebben besloten de uitwerking van 22 projecten binnen het programma Nieuwe Natuur te faciliteren. Op enkele projecten na is voor deze 22 projecten inmiddels een realisatieovereenkomst gesloten. Provinciale Staten hebben besloten om naar aanleiding van de ‘Tussenbalans programma Nieuwe Natuur’ in het voorjaar 2018 een evaluatie te starten van het programma Nieuwe Natuur en van de daarin gevolgde nieuwe aanpak. Pro Facto heeft de opdracht gekregen de sturingskant van het programma te onderzoeken. Nieuwe Natuur gaat uit van een sturingsfilosofie waarin private partijen een publieke taak uitoefenen en sturing via burgerinitiatieven centraal staat. Pro Facto en Wageningen University & Research zijn gevraagd deze evaluatie uit te voeren. Het doel van de evaluatie is tweeledig:

  • inzicht krijgen in de resultaten van het programma Nieuwe Natuur en de ervaringen met de toegepaste sturingsfilosofie in de praktijk;
  • lessen trekken voor toekomstige natuurrealisatie in Flevoland en de provinciale beleidsontwikkeling in het algemeen.

Klik hier om het eindrapport te downloaden.

Zoeken