Rekenkamercommissie Noordenveld: de praktijk van de verlening van bouwvergunningen

De rekenkamercommissie van de gemeente Noordenveld wilde zich een beeld vormen van de praktijk van de verlening van bouwvergunningen door de gemeente. De rekenkamercommissie wilde met name inzicht krijgen in drie aspecten van de verlening van bouwvergunningen, namelijk de snelheid waarmee bouwvergunningen kunnen worden verleend, de manier waarop dit gebeurt en de zorgvuldigheid waarmee bouwvergunningen worden verleend. Om dit inzicht te krijgen heeft de rekenkamercommissie Pro Facto en I & O Research gezamenlijk de opdracht verleend een onderzoek uit te voeren naar de praktijk van de verlening van bouwvergunningen.

Zoeken