rekenkameronderzoek

rekenkameronderzoek

Titel Publicatiedatum
Rekenkamercommissie Regge en Dinkel: evaluatie Stimuleringsregeling IBA's en riolering buitengebied 03 december 2010
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: inhuur van derden: luxe noodzaak? 03 december 2010
Rekenkamercommissie Ommen: de Wmo in Ommen 03 december 2010
Rekenkamercommissie Tynaarlo: consequenties Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 03 november 2010
Rekenkamercommissies Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten: inhuur van derden 03 november 2010
Rekenkamercommissie Noordoostpolder: juridische kwaliteitszorg 03 november 2010
Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân: inhuur van derden Kollumerland 01 november 2010
Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht: de invoering en uitvoering van de Wmo 01 november 2010
Rekenkamercommissie Haarlem: evaluatie gang van zaken stadion Oostpoort 01 november 2010
Rekenkamercommissie Olst-Wijhe: Centrumplan 03 november 2009
Rekenkamercommissie Weststellingwerf: mandatering, delegatie en kaderstelling 03 november 2009
Rekenkamercommissie Urk: inhuur van derden 03 november 2009
Rekenkamercommissie Groningen: personele omvang 01 november 2009
Rekenkamercommissie Wymbritseradiel: vergunningverlening en handhaving 03 oktober 2009
Rekenkamercommissie Urk: subsidiebeleid 03 oktober 2009
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf: handhaving van bouwregelgeving 03 oktober 2009
Rekenkamercommissie Noordoost-Fryslân: uitvoering WRO en afhandeling bouwaanvragen gemeente Dantumadeel 07 november 2008
Rekenkamercommissie Coevorden: klantgerichtheid en doeltreffendheid van de bouwplanprocedure 03 november 2008
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel: onderzoek naar het legesbeleid 03 oktober 2008
Rekenkamercommissie Schiermonnikoog: verzelfstandiging van beheer en exploitatie jachthaven 03 oktober 2008
Rekenkamercommissie Ooststellingwerf: vergunningverlening 03 oktober 2008
Rekenkamercommissie Noordenveld: de praktijk van de verlening van bouwvergunningen 01 oktober 2008
Rekenkamercommissie Haarlem: faillissement welzijnsorganisatie Radius 01 oktober 2008
Rekenkamercommissies Castricum en Langedijk: vergunningverlening Wvg- en bouwaanvragen 03 december 2007
Rekenkamercommissie Spijkenisse: maatregelen, kosten en capaciteit voor bezwaarschriften 03 oktober 2007
Rekenkamercommissie Dalfsen: aanschaffingen door de brandweer 01 oktober 2007

Zoeken