Hoe handelt de rechtbank Noord-Nederland aardbevingszaken af?

Hoe handelt de rechtbank Noord-Nederland aardbevingszaken af?

Groningers met aardbevingsschade kunnen zich tegenwoordig wenden tot het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dit is het zelfstandig bestuursorgaan dat op grond van de Tijdelijke wet Groningen belast is met de besluitvorming over schademeldingen. Het gaat om grote aantallen: er zijn meer dan 120.000 schades gemeld en er zijn enkele miljarden gemoeid met schadeherstel en de besluitvorming daarover.

De schade wordt niet altijd naar tevredenheid van inwoners afgehandeld. Als gedupeerden niet tevreden zijn met de uitkomst van de schadeafhandeling door het Instituut kunnen zij bezwaar aantekenen bij het IMG en vervolgens beroep instellen bij de Aardbevingskamer van de Rechtbank Noord-Nederland die deze zaken met voorrang behandelt.

In opdracht van de rechtbank Noord-Nederland gaat Pro Facto (heinrich winterChristian Boxum en Joachim Bekkering) onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop de rechtbank deze procedure heeft ingericht, hoe beroepszaken worden afgehandeld en hoe rechtszoekenden en rechters deze procedure ervaren. Ook kijken we of er mogelijke alternatieve procedures denkbaar zijn waarmee de doelstelling van ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ (nog) beter gediend kan worden.

We voeren het onderzoek uit in samenwerking met Bert MarseilleMarc WeverMichiel Tjepkema en Elbert de Jong.

Het onderzoek loopt van september 2023 tot voorjaar 2024.

Zoeken