Rekenkamercommissie Midden-Drenthe: verzelfstandiging openbaar primair onderwijs

Per 1 januari 2009 werd in de gemeente Midden-Drenthe het openbaar primair onderwijs verzelfstandigd. Voorheen was vanaf 1 januari 2004 reeds een wijziging van de besturing ingezet doordat de gemeenteraad zijn bevoegdheden ter zake van het primair openbaar onderwijs delegeerde aan een bestuurscommissie ex artikel 83 Gemeentewet. Vanaf 2009 ging het primair openbaar onderwijs verder als zelfstandige stichting Openbaar Basis Onderwijs Midden-Drenthe (OBOMD). Op dit moment vallen elf openbare basisscholen onder deze stichting. Bijna 2.000 kinderen genieten er openbaar onderwijs, dat is bijna tweederde van alle kinderen in de gemeente die openbaar basisonderwijs volgen.

Pro Facto is de opdracht verleend onderzoek uit te voeren naar de relatie tussen de gemeenteraad en de stichting OBOMD. De hoofdvraag betreft de taakinvulling door de gemeenteraad als eindverantwoordelijke voor het openbaar onderwijs.

Zoeken