Rekenkamercommissie Urk: doorwerking rekenkameronderzoek en toepassing duaal instrumentarium

De rekenkamercommissie van de gemeente Urk wil meer inzicht hebben in de toepassing en de effectiviteit van dit duale instrumentarium binnen de gemeente. Daarbij wil de commissie dat wordt ingezoomd op het functioneren van een specifiek onderdeel van het duaal instrumentarium; de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie wenst inzicht te krijgen in de doorwerking en uitvoering van de aanbevelingen. De centrale onderzoeksvragen luiden als volgt: 1. Wat is de kwaliteit en bruikbaarheid van de aanbevelingen van de rekenkamer-commissie en in welke mate zijn ze overgenomen, opgevolgd en in de praktijk ge-bracht? 2. Wordt het duale instrumentarium op effectieve wijze toegepast?

Zoeken